Adaptiv træning i sprogfagene

Træn grammatiske og sproglige færdigheder i opgaver, der automatisk tilpasses elevens niveau.

Differentieret, funktionel træning i alle sprogfag

Det adaptive træningsmodul bygger på et bagkatalog med tusindvis af opgaver baseret på et moderne, funktionelt sprogsyn. Når eleverne arbejder med øvelserne, vil opgavernes sværhedsgrad automatisk tilpasse sig den enkelte elevs niveau.

Prøv adaptiv træning

Følg op på elevernes arbejde

Som underviser udvælger du de emner, eleverne skal træne i. Når træningen er gennemført, får både elev og lærer en overskuelig oversigt over, hvordan træningen er forløbet, så man nemt kan følge op på den adaptive træning.

Prøv adaptiv træning

Bliv klogere på Minlærings adaptive træning

”Den anerkendte russiske psykolog Lev Vygotskij formulerede i 1930’erne begrebet zonen for den nærmeste udvikling. Han beskæftigede sig med det område, hvor børn i samarbejde med en voksen kan lære at håndtere opgaver, som de ikke er i stand til på egen hånd. Det er denne grundtanke, som Minlærings adaptive træning bygger på, hvor en algoritme matcher den enkelte elevs forudsætninger med opgaver, der udfordrer eleven med den rette mængde støtte.”