Dansk

Selvrettende screeninger, digitalt
retteprogram og træning i typiske fejl.

Bliv bedre til dansk

I vores digitale læremiddel DANSKGRAM får eleverne brugbare fif og huskeregler til at undgå typiske sproglige fejl. Læremidlet kan også bruges som rettenøgle, når du retter opgaver med Fejlretter (Editool).

PRØV OGSÅ
Træning i adaptive øvelser

Screeninger

Brug vores selvrettende screeninger for at evaluere elevernes sproglige færdigheder. Screeningerne tester retstavning (orddiktat), ordgenkendelse, vrøvleord, ordadskillelse, tegnsætning, tekstkoheræns, ordforråd samt sprogbrug med nedslag i udvalgte grammatiske emner. Både dig og eleverne selv får et brugbart overblik over styrker og svagheder.

Prøv med dine elever

Editool - Smart feedback

Indsæt skriftlig eller mundtlig feedback med vores digitale retteprogram til Microsoft Word og Google Docs. Brug vores skabeloner med færdige kommentarsæt eller lav dine egne.

Læs mere om Editool

Udforsk dansk med dine elever

Giv dine elever adgang til Minlæring i dansk og få glæde af alle mulighederne i din undervisning.