Dansk

Læremidler til dansk skriftlighed,
tekstanalyse og grammatik.

Skriftlighed og tekstanalyse

Med vores digitale læremiddel God stil kan eleverne arbejde med skriftlighed og tekstanalyse i fire emnesøjler: Skriveværksted, Fiktion, Ikke-fiktion og Eksamen. Læremidlet indeholder dækkende teori, der er formidlet i et lettilgængeligt, elevrettet sprog, og teorien understøttes af autentiske teksteksempler, forklarende videoer og varierede interaktive øvelser. Elevernes arbejde med øvelserne stilladseres af pædagogisk feedback i form af svarvejledninger og løsningsforslag, og øvelserne til alle kapitler er opbygget med progression ift. sværhedsgrad.

Hør mere om læremidlet her

Bliv bedre til dansk

I vores digitale læremiddel DANSKGRAM får eleverne brugbare fif og huskeregler til at undgå typiske sproglige fejl. Der er øvelser og forklaringer til typiske forvekslingsord, nutids-r, bøjningsfejl, punktum, komma og meget mere.

NYT
Træning i adaptive øvelser

Screeninger

Brug vores selvrettende screeninger for at evaluere elevernes sproglige færdigheder. Screeningerne tester retstavning (orddiktat), ordgenkendelse, vrøvleord, ordadskillelse, tegnsætning, tekstkoheræns, ordforråd samt sprogbrug med nedslag i udvalgte grammatiske emner. Både dig og eleverne selv får et brugbart overblik over styrker og svagheder.

Prøv med dine elever

Editool - Smart feedback

Indsæt skriftlig eller mundtlig feedback i danskafleveringerne med vores digitale retteprogram til Microsoft Word og Google Docs. Brug vores skabeloner med færdige kommentarsæt eller lav dine egne.

Læs mere om Editool

Udforsk dansk med dine elever

Giv dine elever adgang til Minlæring i dansk og få glæde af alle mulighederne i din undervisning.