Kinesisk

Kinesisk grammatik til Kinesisk
på A-niveau.

Sprog og grammatik

KINESISKGRAM dækker samtlige grammatiske emner, der fremgår af læreplanen for faget Kinesisk A. Læremidlet er skrevet med et kommunikativt fokus for at fremme elevernes lyst og evne til at bruge sproget aktivt fra starten af. Derfor indeholder de fleste kapitler en gloseliste, som giver eleverne et overblik over relevant og højfrekvent ordforråd. Ordene fra gloselisterne bruges løbende i kapitlernes eksempler samt i øvelsernes sætninger, så elevernes basale ordforråd styrkes i samspil med grammatiktræningen. Læremidlet er opbygget efter et induktivt princip, hvor teorien er inddelt i overskuelige underafsnit med tilhørende progressionsinddelte øvelser, så elevens læring bliver stilladseret undervejs i arbejdet med kinesisk.

Prøv med dine elever

Lærerguide

Se også vores lærerguide til undervisning i kinesisk. Her finder du bl.a. forslag til, hvordan du kan bruge læremidlet i undervisningen samt et forslag til en progressionsplan.

Prøv med dine elever

Udforsk dansk med dine elever

Giv dine elever adgang til Minlæring i dansk og få glæde af alle mulighederne i din undervisning.