Øvrige

Digitale læremidler til
græsk, idéhistorie og old.

Græsk

Med GRÆSKGRAM Basis får du et digitalt læremiddel med fokus på at arbejde med græsk i 1.g og 2.g for nybegyndere. Læremidlets korte forklaringer følges af interaktive øvelser, der giver eleverne øjeblikkelig feedback og hjælp.

Prøv med dine elever

Idéhistorie

Få et overblik over fagets metoder og skriftlighed i korte teoriafsnit med hovedvægt på øvelse og træning, da det ofte er her, eleverne har problemer: Overgangen fra teoretisk forståelse til praktisk analysearbejde.

Prøv med dine elever

Oldtidskundskab

Vi har hjulpet et par entusiastiske lærere i udviklingen af et komplet læremiddel til oldtidskundskab, der er gratis at bruge i undervisningen. Du får adgang til periodebeskrivelser, litteratur samt konkrete guides til elevernes egne analyser.

Besøg "Old til alle tider"