Øvrige

Digitale læremidler til
idéhistorie og old.

Idéhistorie

Få et overblik over fagets metoder og skriftlighed i korte teoriafsnit med hovedvægt på øvelse og træning, da det ofte er her, eleverne har problemer: Overgangen fra teoretisk forståelse til praktisk analysearbejde.

Prøv med dine elever

Oldtidskundskab

Vi har hjulpet et par entusiastiske lærere i udviklingen af et komplet læremiddel til oldtidskundskab, der er gratis at bruge i undervisningen. Du får adgang til periodebeskrivelser, litteratur samt konkrete guides til elevernes egne analyser.

Besøg "Old til alle tider"